Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Névnapok

Izsó, Margit, Natália, Cseke
» névnapok eredete

Megszületett Szecsődi Ferenc hegedűművész.

65 éve1977 óta ta­nít Sze­ge­den, a Zeneművészeti Karon, ez az egyet­len mun­ka­he­lye. A Magyar Zeneművészeti Társaság elnökségi tagja. 1984-ben a Cz­iffra Ala­pít­vány nagy­dí­ja­sa lett, 1987-ben el­nyer­te a Ma­gyar Rá­dió mű­vé­sze­ti dí­ját. 1992-ben az év leg­jobb elő­adó­mű­vész­évé vá­lasz­tot­ták, majd 1993-ban Liszt Fe­renc-díj­jal tün­tet­ték ki. 1996-ban Wein­er-dí­jat ka­pott, 2000-ben pe­dig ha­bi­li­tált egye­te­mi ta­ná­ri cím­mel is­mer­ték el ze­ne­pe­da­gó­gi­ai mun­ká­ját.
Szólj hozzá Te is!
Név
(kötelező)
E-mail cím:
(nem lesz közzétéve, de kötelező)
Weboldal:
Hozzászólás:
(kötelező)